АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД.

За месец януари 2023 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 16700 МВтч, като за същия период през 2022 година размера на предоставената топлинна енергия е бил 19996,7 МВтч.
Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец януари 2023 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са по- ниски в сравнение с месец януари 2022 година, поради факта, че средната температура за месец януари 2023, в размер на 6,39 ºС, е по висока в сравнение с месец януари 2022 година, когато е била 3,54 ºС. 78,18 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 150 лева с ДДС, като за същият период през 2022 година са били 75,71%.

Сметките до 50 лева имат да плащат 4751 клиента или 25,72% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 5827 клиента или 31,54% от клиентите.
От 100-150 лева имат да плащат 3864  клиента или 20,92% от клиентите.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец ЯНУАРИ 2023, ЯНУАРИ 2022 и ДЕКЕМВРИ 2022 година.

Фактури


2023-02-08

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини