Новини от месец Юни 2020

Ден на енергетика

Ден на енергетика
2020-06-22 | събития

По повод Деня на енергетика приемете нашите поздравления и думи на искрена благодарност за Вашия неуморим и всекидневен труд и за високия Ви професионализъм!...

виж още

Съобщение от Топлофикация Русе ЕАД

Съобщение от Топлофикация Русе ЕАД
2020-06-16 | събития

„Топлофикация Русе“ ЕАД уведомява своите клиенти, че във връзка с § 2, ал. 9 от Закона за допълнение на Закона за енергетиката /обн. ДВ бр. 38/2020 г./ и на основание Решение № Ц - 24 от 10.06.2020г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, дружеството ще преизчисли сметките на своите клиенти по определената за „Топлофикация Русе“ ЕАД цена на топлинната енергия за периода от 01.07.2019г. до 31.03.2020г....

виж още