Ден на енергетика

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

По повод Деня на енергетика приемете нашите поздравления и думи на искрена благодарност за Вашия неуморим и всекидневен труд и за високия Ви професионализъм!

Вярвайте в себе си, в своя опит и възможности. Въпреки трудностите, които сега срещате, не губете надежда и хъс за работа. Вие доказахте, че дори и в условия на пандемия, продължихте да изпълнявате все така отговорно Вашите задължение.

Използваме случая да изкажем нашата най-искрена благодарност към вас! Всеки един от Вас неуморно отдава своята енергия и знание за развитието както на нашето предприятие, така на целия ни сектор.

Желаем Ви сили и енергия, професионални успехи и истинска удовлетвореност от работата.

С уважение,
ИНЖ. СЕВДАЛИН ЖЕЛЕВ
ДИРЕКТОР
НА ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ

2020-06-22

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини