Съобщение от Топлофикация Русе ЕАД

„Топлофикация Русе“ ЕАД уведомява своите клиенти, че във връзка с § 2, ал. 9 от Закона за допълнение на Закона за енергетиката /обн. ДВ бр. 38/2020 г./ и на основание Решение № Ц - 24 от 10.06.2020г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, дружеството ще преизчисли сметките на своите клиенти по определената за „Топлофикация Русе“ ЕАД цена на топлинната енергия за периода от 01.07.2019г. до 31.03.2020г.

Определената цена е 85,80 лв. без ДДС или с 0,13% по-ниска от прилаганата през този период, която е била 85,91 лв. без ДДС. По предварителни изчисления, средната сума за възстановяване е в порядъка на 1 лев на клиент. Минималната разлика в цената се дължи на обстоятелството, че „Топлофикация Русе“ ЕАД е закупила малки количества природен газ, който се ползва за разпалване на котлите, а не като основно гориво. Посоченото обстоятелство е съобразено в решението на КЕВР, поради което промяната в цената е незначителна и съответно на това и сумите за възстановяване на клиентите на дружеството са незначителни.

За всички клиенти на ежемесечен отчет, за които няма да има изравнителна сметка за отоплителен сезон 2019г. / 2020г., сумите след преизчисляване, ще бъдат възстановени заедно със сметките за месец Юни 2020г. За клиентите, при които ще има изравнителна сметка за отоплителен сезон 2019г. / 2020г. сумите след преизчисляване, ще бъдат възстановени в изравнителната сметка.

2020-06-16

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини