Съобщение от Топлофикация Русе ЕАД

Уважаеми Дами и господа,
Във връзка с въведеното в Република България извънредно положение Ви уведомяваме:

1. Визуалният отчет на данните за периода на извънредното положение ще бъде преустановен, като ще бъде извършвани само дистанционните отчети;

2. Данни ще могат да бъдат подавани през интернет сайта на „Топлофикация Русе” ЕАД, на телефон 082/883-571, 082/883-572 и във фирмата за дялово разпределение от 23.04.2020 до 28.04.2020. Телефоните на „Топлофикация Русе” ЕАД 082/883-571 и 082/883-572 ще бъдат достъпни в периода 23.04.2020 до 28.04.2020 от 0600 до 2200 часа.

3. За клиентите, които не подадат данни за месечното си потребление, ще бъде начислявана прогнозна консумация за отопление и топла вода на база реалните отчети за периода 11.2019 - 02.2020 година;

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

2020-04-22

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини