Новини от месец Декември 2014

Допълнително споразумение към договора за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост с „Топлоснабдяване“ АД

Допълнително споразумение към договора за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост с „Топлоснабдяване“ АД
2014-12-13 | събития

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че на основание чл.140, ал.5, т.8 и постъпило в „Топлофикация Русе“ ЕАД искане от „Топлоснабдяване“ АД – лицето извършващо дяловото разпределение на топлинна енергия във Вашата сграда, е сключено допълнително споразумение......

виж още