Новини от месец Март 2017

Край на отоплителен сезон 2016 – 2017 г

Край на отоплителен сезон 2016 – 2017 г
2017-03-27 | събития

Във връзка с края на отоплителен сезон 2016 – 2017г. на основание чл.40 от „Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе”- EАД ( одобрени с решение № ОУ – 05/16.07.2012г. на КЕВР ), „Топлофикация – Русе” EАД изготвя изравнителни сметки за потребената топлоенергия....

виж още