Край на отоплителен сезон 2016 – 2017 г

Във връзка с края на отоплителен сезон 2016 – 2017г. на основание чл.40 от „Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе”- EАД  ( одобрени с решение № ОУ – 05/16.07.2012г. на КЕВР ),  „Топлофикация – Русе” EАД изготвя изравнителни сметки за потребената топлоенергия.

Във връзка с гореизложеното, е необходимо клиентите на  „Топлофикация – Русе”ЕАД  да осигурят достъп за отчет на уредите за дялово разпределение в имотите си.

Уведомяваме Ви, че през месец април 2017г. данни за отчета по електронен път няма да бъдат приемани.

За клиентите неосигурили достъп за месечния отчет през месец април 2017г., ще бъде предоставена възможност за допълнителен отчет. За допълнителната дата за отчет можете да се свържете със  фирмата за дялово разпределение обслужваща сградата.

При крайно неосигурен достъп за отчет за изготвяне на изравнителна сметка се прилага разпоредбата на чл. 70, ал. 4 от Наредба 16-334 за топлоснабдаването: „На клиентите, неосигурили достъп за отчет, за всички отоплителни тела в имота се начислява енергия по реда на т. 6.5 - от приложението по чл. 61, ал. 1 като отоплителни тела без уреди.”

2017-03-27

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини