21.01.2017г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването райони РОДИНА, ЦЮР и МИДИЯ-ЕНОС

Във връзка с изпълнение на ремонтни дейности за отстраняване на авария по топлопреносната мрежа и на основание "Общите условия за продажба на топлинна енергия" „Топлофикация Русе” ЕАД уведомява своите клиенти за:

ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО в жилищни райони "РОДИНА", "ЦЮР" и "МИДИЯ-ЕНОС".

Създадена е организация ремонтите да приключат в най-кратки срокове!
Допълнителна информация може да получите на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 905.
Ръководството на „Топлофикация Русе” ЕАД се извинява за създадените неудобства!

От Ръководството на „Топлофикация Русе” ЕАД

21-01-2017

2017-01-21

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини