Новини от месец Септември 2016

Реконструкция на съществуваща автомивка в ТЕЦ „Русе-Изток”

Реконструкция на съществуваща автомивка в ТЕЦ „Русе-Изток”
2016-09-20 | събития

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, „ТОПЛОФИКАЦИЯ Русе” ЕАД обявява намерението си за реализиране на инвестиционно предложение за: “Реконструкция на съществуваща автомивка в ТЕЦ „Русе-Изток””. ...

виж още

На 02.09.2016г. поради извършване на профилактика на електрозахранването от страна на „ЕНЕРГО-ПРО – мрежи”АД, следните каси

На 02.09.2016г. поради извършване на профилактика на електрозахранването  от страна на „ЕНЕРГО-ПРО – мрежи”АД, следните каси
2016-09-02 | събития

„Топлофикация Русе” ЕАД уведомява своите клиенти, че на 02.09.2016г. поради извършване на профилактика на електрозахранването от страна на „ЕНЕРГО-ПРО – мрежи”АД, следните каси: ...

виж още