Реконструкция на съществуваща автомивка в ТЕЦ „Русе-Изток”

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, „ТОПЛОФИКАЦИЯ Русе” ЕАД обявява намерението си за реализиране на инвестиционно предложение за: “Реконструкция на съществуваща автомивка в ТЕЦ „Русе-Изток””.

Документите са на разположение на адрес: гр. Русе, ул. „ТЕЦ Изток” № 1 от 09-16 часа, всеки работен ден.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено и в Община Русе, в РИОСВ - Русе или в „Топлофикация Русе” ЕАД.

2016-09-20

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини