Ремонтни дейности

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ ПО ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ЧЕ ПОРАДИ НЕОБХОДИМОСТ УДЪЛЖАВА ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО В ЖИЛИЩНИ РАЙОНИ "РОДИНА", "ЦЮР" И "МИДИЯ-ЕНОС" СЪС ЗАПОВЕД №РД-01-84/17.01.2017 Г. НА КМЕТ НА ГР. РУСЕ СЕ ВЪВЕЖДА ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОПЛОПОДАВАНЕТО ДО 00:00 ЧАСА НО 19.01.2017 Г.

2017-01-17

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини