Допълнително споразумение към договора за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост с „Топлоснабдяване“ АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.140, ал.5, т.8 и постъпило в „Топлофикация Русе“ ЕАД искане от „Топлоснабдяване“ АД – лицето извършващо дяловото разпределение на топлинна енергия във Вашата сграда, е сключено допълнително споразумение към договора за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост с „Топлоснабдяване“ АД.

На основание подписаното допълнителното споразумение, считано от месец Ноември 2014г. „Топлофикация Русе“ ЕАД няма да Ви начислява сума за услугата дялово разпределение на топлинна енергия за монтираните във Вашия имот топлинни разпределители и/ или топломери. Сумата ще Ви бъде начислявана от „Топлоснабдяване“ АД и е необходимо да бъде заплащана към „Топлоснабдяване“ АД.

Услугата дялово разпределение на битово гореща вода за клиенти присъединени към индивидуални абонатни станции ще Ви бъде начислявана от „Топлоснабдяване“ АД и е необходимо да бъде заплащана към „Топлоснабдяване“ АД

Услугата дялово разпределение на битово гореща вода за клиенти към групови абонатни станции ще бъде начислявана от „Топлофикация Русе” ЕАД и ще можете да я заплащате на касите на „Топлофикация Русе” ЕАД.

2014-12-13

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини