13.11.2014г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването от 13.11.2014 г. до 19.11.2014 г. вкл.

За отстраняване на авария по разпределителен топлопровод в км. "Здравец", са предприети ремонтно строителни дейности участък в междублоково пространство м/у бл. "Комаров" и бл. "Марица".
Предвид констатираните обеми РСМР и на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 от Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомяваме клиентите на „Топлофикация Русе” ЕАД, че аварийно възстановителните работи ще продължат до 19.11.2014г. (вкл.).
От преустановяване на топло-подаването са засегнати следните обекти: бл. "Марица", бл. "Силистра", бл. "Тича", спортна зала "Дунав".

Създадена е организация ремонтните дейности да приключат във възможно най-кратки срокове!

За допълнителна информация, моля звънете на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 905.

2014-11-13

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини