„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД обявява резултатите от конкурса по случай 50-годишнината на дружеството

Днес, 24 септември 2014 година, назначена със заповед на изпълнителния директор на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД инж.Георги Недев комисия в състав: председател Павлина Петрова –– ръководител направление „Финансово-икономическа дейност” в дружеството, и членове Елена Млеченкова – представител на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД, Валентин Христов - експерт по връзки с обществеността, Ахмед Алиев – директор на „Дарик радио”-Русе, и Ивайло Иванов – рекламен мениджър в телевизия „TVN”-Русе, се запозна с предложенията за рекламен слоган, постъпили в срока на обявения от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД конкурс по случай 50-годишнината на дружеството.

         На сайта на дружеството и пощата са постъпили общо 263 предложения от 101 автори. Комисията отхвърли тези от тях, които са постъпили извън обявения срок. След внимателно и обстойно разглеждане на останалите предложения комисията с явно гласуване класира следните идеи:

         С 18 точки на първо място е слоганът  ТОПЛИНАТА Е НАША РАБОТА - автор Димитър Акъллиев;

         С 15 точки на второ място бе  класиран ТОПЛИНА, УЮТ, ДОВЕРИЕ! - автор Павел Недков;

         С 12 точки третото място отива при Мирослав Ангелов за слогана НИЕ ПРЕВРЪЩАМЕ ЕНЕРГИЯТА В УЮТ!


2014-09-25

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини