Конкурс по случай 50 години „Топлофикация Русе” ЕАД

Включете се в нашия конкурс!

Предложете слоган за годишнината до 5 думи.

Кое е най-точното послание, описващо нашето дружество?

Участвайте в конкурса ни и станете автор на нашето рекламно изречение.

Изпратете до 20 септември 2014 вашите идеи на e-mail: slogan@toplo-ruse.com

или на адрес 7009 Русе, ул.Тец-изток, „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД, за конкурса.

В конкурса могат да участват всички български граждани с до 3 предложения.

Идеите ви ще бъдат оценени от компетентно жури с членове: ръководител на русенска медия, рекламен мениджър, специалист по връзки с обществеността и представител на ръководството на дружеството.

Ще бъдат присъдени награди както следва:

Първа награда – 600 лева;

Втора награда – 400 лева;

Трета награда - 300 лева.

Повече подробности за конкурса, както и правилата и условията за участие в него


2014-08-15

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини