Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци

Във връзка с изграждане на Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД кани за участие в изпълнението на обект „Нулев цикъл на хале и груб строеж на административно-битова сграда и контролно-пропусквателен пунк“ строителни фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите и притежаващи Удостоверение за изграждане на строежи от четвърта група, втора категория.

Видовете строителни дейности и необходимите за изпълнението на услугата материали може да видите, след като натиснете ТУК:

Офертата за изпълнение на строително-монтажните работи, включително доставката на необходимите материали, следва да се подаде в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

За допълнителна информация – инж. Илко Илиев – ръководител отдел „Управление на инвестиционните проекти“ при Топлофикация Русе ЕАД, тел. 082/883373, e-mail: i_iliev@toplo-ruse.com


2016-03-07

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини