Обява

От ”Флай Пауър” ЕООД

На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че дружеството има инвестиционно предложение за: „Сглобяване и експлоатация на оборудване, предназначено за сушене на влажни дървесни частици и последващо производство на пелети на територията на ТЕЦ „Русе-Изток””

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Oбщина Русе, кметство Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000.

2015-12-11

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини