ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2015-2016

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че във връзка с начало на ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2015-2016 г., започва запълване и обезвъздушаване на вътрешните отоплителни инсталации.

Необходимо е в срок до 15.10.2015 г. да бъдат приключени всички ремонтни дейности по вътрешните отоплителни инсталации и предприемат мерки за предотвратяване възможността от течове от липсващи отоплителни тела .

Считано от 15.10.2015 г. персоналът на „Топлофикация Русе” ЕАД няма да извършва източване на вътрешните инсталации за извършване на текущи ремонтни дейности.

Считано от 22.10.2015 г. се започнат действия за поетапното въвеждане на обектите от Топлопреносната мрежа в отоплителен режим, с приоритет на организации и доставчици на социални и здравни услуги, лечебни заведения и др..

При аварии по инсталациите за отопление и битова гореща вода, моля, звънете на денонощен телефон 841 905.

От Ръководството
на „Топлофикация Русе” ЕАД


2015-10-13

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини