Проект за промяна „ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ НУЖДИ НА КЛИЕНТИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“

„Топлофикация Русе” ЕАД предоставя на своите клиенти проект за промяна „ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ НУЖДИ НА КЛИЕНТИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ “ ЕАД и проект на Правила за работа с клиенти на „Топлофикация Русе” ЕАД. Двата проекта са публикувани в сайта на дружеството www.toplo-ruse.com и в офиса на ул. „Боримечка” №43. Предложения за изменения на проекта може да направи всеки Клиент на телефон 082-883-562 или в писмена форма на адрес: град Русе, ул.” Боримечка” №43 всеки работен ден от 0800-1630 часа до 24.08.2015 година.

Публичното обсъждане на проекта за изменение на Общите условия ще се проведе на 24.08.2015 година /понеделник/ от 10.00 часа в офиса на ул. „Боримечка” №43 стая 22.

След одобряване на Общите условия от Комисията за енергийно и водно регулиране те ще бъдат публикувани в един централен и един местен всекидневник.


2015-07-23

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини