„ПРОГРАМА ИЗРЯДЕН КЛИЕНТ”

 „Топлофикация Русе” ЕАД, въвежда
„ПРОГРАМА ИЗРЯДЕН КЛИЕНТ”
Описание на програмата:
В програмата ежемесечно участват всички битови клиенти, които заплатят всички  просрочени, съдебни и присъдени задължения до последния ден на месеца за който се издава фактурата (Вие ще участвате в „Програмата Изряден Клиент” за сметката за месец август, която излиза през месец септември, ако заплатите всички Ваши задължения до 31.08.2015 година.)
Битово гореща вода

    • за потребен и отчетен     1 кубически метър БГВ – пределна цена от 8,00 лева с ДДС за 1 куб. метър;
    • за потребени и отчетени 2 кубически метра БГВ – пределна цена от 6,00 лева с ДДС за 1 куб. метър;

          (общата сума за 2 кубически метра БГВ не повече от 12 лева с ДДС)     

    • за потребени и отчетени 3 кубически метра БГВ – пределна цена от 5,00 лева с ДДС за 1 куб. метър;

(общата сума за 3 кубически метра БГВ не повече от 15 лева с ДДС)

    • за потребени и отчетени 4 и повече кубически метра БГВ – пределна цена от 5,00 лева с ДДС, за 1 куб. метър, за първите три кубика и 0,00 лева с ДДС за всеки следващ кубик.

(общата сума всички изразходвани кубици БГВ не повече от 15 лева с ДДС)
Отопление
Максималната месечна сума за отопление, включваща енергия от отоплителни тела, енергия отдадена от сградната инсталация и енергията за отопление на общите части,  се определя, като площта на имота по проект се умножи по 1,50 лв. с ДДС.
(при 60 квадратни метра апартамент, общата сума енергия от отоплителни тела, енергия отдадена от сградната инсталация и енергията за отопление на общите части не повече от 90 лева с ДДС).
Целта на програмата е да поощри изрядните клиенти на „Топлофикация Русе” ЕАД


2015-07-03

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини