12.05.2014г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването.

В изпълнение на чл. 9 от „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД”, уведомяваме абонатите в следните присъединени към топлопреносната мрежа обекти и/или жилищни райони: бл. „Росица”, бл. „Ахелой-1”, бл. „Ахелой-2”, ДОВДЛРГ „Св. Дим. Басарбовски”, бл. „Клокотница-1”, бл. „Клокотница-2”, бл. „Истър”, бл. „Химера”, бл. „Нисово”, бл. „Протон”, бл. „Електрон” и всички др. присъединени обекти към ГАС 2-В в гр. Русе за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО (В Т.Ч. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА) за периода от 01.06.2015 г. до 05.06.2015 г. вкл. Създадена е организация ремонтните дейности да приключат във възможно най-кратки срокове! За допълнителна информация, моля звънете на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 905.

2015-05-12

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини