18.12.2014г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването.

За отстраняване на авария по магистрален топлопровод в зона на ЖП-линия (в непосредствена близост до кръстовище на бул. "Родина" и ул. "Митрополит Григорий"), са предприети съответните аварийни-ремонтно строителни дейности /РСМР/.

Предвид констатираните обеми РСМР и на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 от Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомяваме клиентите на „Топлофикация Русе” ЕАД, че аварийно възстановителните работи ще продължат до отстраняване на аварията.

От преустановяване на топло-подаването са засегнати обекти присъединени към топло-преносната мрежа в жилищни квартали "Здравец", "Здравец-Север", Средношколски ученически комплекс.

Създадена е организация ремонтните дейности да приключат във възможно най-кратки срокове!

За допълнителна информация, моля звънете на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 905.

2014-12-18

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини