Проект за промяна „ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД И ТЪРГОВЕЦ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТИТЕ В СГРАДА - ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

„Топлофикация Русе” ЕАД предоставя на своите клиенти проект за промяна „ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД И ТЪРГОВЕЦ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТИТЕ В СГРАДА - ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ. Проектът за изменение на Общите условия е публикуван в сайта на дружеството www.toplo-ruse.com и в офиса на ул. „Боримечка” №43. Предложения за изменения на проекта може да направи всеки клиент на телефон 082-883-562 или в писмена форма на адрес: град Русе, ул.” Боримечка” №43.

Публичното обсъждане на проекта за изменение на Общите условия ще се проведе на 18.11.2015 година /сряда/ от 10.00 часа в офиса на ул. „Боримечка” №43 стая 21.
След одобряване на Общите условия от Комисия по енергийно и водно регулиране те ще влязат в сила.


2015-10-16

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини