Съобщение на „Топлофикация Русе” EАД до своите клиенти

„Топлофикация Русе” EАД уведомява своите клиенти, ползващи топлинна енергия за битови нужди в сгради етажна – собственост, че считано от месец Ноември 2015 г. е въведена възможност да заплащат своите сметки за топлинна енергия на електронните каси в посочените пощенските станции на „Български пощи” ЕАД.

7000 Русе Ц – пл. „Средец” № 1

7001 Русе 1 – пл. „Ал. Стамболийски” № 1

7002 Русе 2 – ул. „Александровска” № 97

7003 Русе 3 - ул. "Ален мак" 12

7004 Русе 4 – ул. „Плиска” № 39, бл. „Вида”

7005 Русе 5 – бул. „Липник” № 50

7006 Русе 6 – ул. „Чипровци” № 20

7012 Русе 12 - ул. "Мария Луиза" 19

7013 Русе 13 – ул. „Рига” № 35

7015 Русе 15 – ул. „Григор Пърличев” № 5

7017 Русе 17 - ул. "Митрополит Григорий"№12 ВТУ,бл. 3

7018 Русе 18 – ул. „Опълченска” № 18, бл. 303, вх. „А”

7019 Русе 19 – ул. „Тодор Икономов” № 1, бл. 213

7020 Русе 20 – ул. „Воден” № 11, бл. „Люба Ивошевич”

Касите са с работно време както следва:

Русе Ц – от Понеделник до Петък от 7:30 ч. до 18:30 ч.,

Събота 8:00 ч. до 18:00 ч.

Русе 4, Русе 5, Русе 12 - от Понеделник до Петък от 7:00 ч. до 17:45 ч., Събота 8:00 ч. до 13:00 ч.

Русе 1, Русе 2, Русе 6, Русе 13, Русе 19, Русе 20 - от Понеделник до Петък от 7:30 ч. до 17:00 ч.

Русе 15 - от Понеделник до Петък от 7:30 ч. до 17:00 ч., Събота 8:00 ч. до 13:00 ч.

Русе 3, Русе 18 - от Понеделник до Петък от 7:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 16:30 ч.

Русе 17 - от Понеделник до Петък от 7:30 ч. до 10:30 ч. и от 13:30 ч. до 16:00 ч.

 
От ръководството

2015-11-19

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини