Уведомяваме Ви, че „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД има следното инвестиционно предложение

Уведомяваме Ви, че „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД има следното инвестиционно предложение:

„Реконструкция на парогенераторите в „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”, попадащи в преходния национален план (ПНП) на Република България за големи горивни инсталации”.

Инвестиционното намерение ще се осъществи в поземлен имот с идентификатор 63427.8.37, собственост на „Топлофикация Русе” ЕАД.

2016-03-30

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини