Считано от 19.04.2016 година (вторник) до 22.04.2016 година (петък) „Топлофикация Русе” ЕАД ще спре отоплението

Уважаеми клиенти на „Топлофикация Русе” ЕАД,

Във връзка с повишаването на средно дневните температури и прогнозата за трайно затопляне, в изпълнение на чл.4 ал.2 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови (стопански нужди) на потребителите от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД

Ви уведомяваме, че считано от 19.04.2016 година (вторник) до 22.04.2016 година (петък) „Топлофикация Русе” ЕАД ще спре отоплението.


Всички клиенти които желаят да се възползват от отопление след този период е необходимо да заявят своето желание с решение на общото събрание на сградата.

Уважаеми клиенти, с цел изготвяне на коректни изравнителни сметки, Ви приканваме да осигурите достъп за отчет на уредите си за дялово разпределение на фирмите за дялово разпределение.

За месец април 2016 година клиентите на дружеството ни няма да имат възможност да подават данни за отчет на собствените си уреди за дялово разпределение чрез сайта на „Топлофикация Русе” ЕАД, поради задължителното изискване на нормативната уредба за визуален отчет.

Благодарим на всички наши клиенти и декларираме, че в настоящият летен период ще положим максимални усилия за подготовка на дружеството за следващия отоплителен период.

2016-04-12

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини