Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с обществено обслужващ партер на ул. „П.Берон” №5

“Топлофикация Русе” EАД съвместно със „Сити Инвест Р” ООД и АНТоанета РАДОСЛАВОВА   на основание чл.4, ал.2 от Наредба за Условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява населението на гр. Русе за следното инвестиционно намерение: Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с обществено обслужващ партер на ул. „П.Берон” №5, кв.242, УПИ VI-1680, гр.Русе

2016-04-22

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини