Топлозахранване и абонатна станция на сгради с идент№№. 63427.1.92.2 и 63427.1.92.3 на ул. „Доростол” №45

“Топлофикация Русе” EАД съвместно с Борислав Борисов на основание чл.4, ал.2 от Наредба за Условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява населението на град Русе за инвестиционно намерение да извърши Топлозахранване и абонатна станция на сгради с идент №. 63427.1.92.2 и 63427.1.92.3 на ул. „Доростол” №45, гр.Русе

2016-04-22

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини