Съобщение на „Топлофикация Русе” EАД до своите клиенти

„Топлофикация Русе” EАД уведомява своите клиенти, че с Решение № 312 / 11.12.2015г. на Апелативен съд Велико Търново, съдът постановява: ПРОГЛАСЯВА за нищожна клаузата на чл.52, ал.2 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе“ ЕАД, одобрени с Решение № ОУ-05 / 16.07.2012г. на ДКЕВР, и „Топлофикация Русе“ ЕАД - „Възраженията на Купувача по размера на начислените суми не го освобождават от заплащането им“, на основание чл.146, ал.1, във връзка с чл.143, точка 14 от Закона за защита на потребителите.

От ръководството

2016-01-25

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини