Aктуални събития и новини

Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя когенерационни мощности с гориво природен газ

Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя когенерационни мощности с гориво природен газ
2020-05-29 | събития

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.) „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за : “Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя когенерационни мощности с гориво природен газ“....

виж още

Считано от месец Май 2020г. се подновява визуалния отчет на уредите за дялово разпределение

Считано от месец Май 2020г. се подновява визуалния отчет на уредите за дялово разпределение
2020-05-21 | събития

„Топлофикация Русе“ ЕАД уведомява своите клиенти, че считано от месец Май 2020г. се подновява визуалния отчет на уредите за дялово разпределение /топлинни разпределители, топломери и водомери за гореща вода/. С оглед края на отоплителен сезон 2019г./2020г. и необходимостта от изготвяне на изравнителни сметки, е необходимо всички клиенти на дружеството да осигурят достъп до имотите си за отчет на уредите за дялово разпределение. ...

виж още

Съобщение от Топлофикация Русе ЕАД

Съобщение от Топлофикация Русе ЕАД
2020-04-22 | събития

Във връзка с въведеното в Република България извънредно положение Ви уведомяваме:
1. Визуалният отчет на данните за периода на извънредното положение ще бъде преустановен, като ще бъде извършвани само дистанционните отчети;
2. Данни ще могат да бъдат подавани през интернет сайта на „Топлофикация Русе” ЕАД, на телефон......

виж още

Съобщение от Топлофикация Русе ЕАД

Съобщение от Топлофикация Русе ЕАД
2020-04-17 | събития

Бихме искали да внесем повече яснота по повод изказванията на редица лица през вчерашния ден относно темата с утвърждаването на нови цени на парното през следващия регулаторен период. Държим да изявим публично нашата позиция, защото през цялото време се говореше общо за всички топлофикационни дружества в страната и въпреки, че към момента не работим на природен газ, се чувстваме пряко засегнати....

виж още