Aктуални събития и новини

Съобщение

Съобщение
2021-08-11 | събития

“Топлофикация Русе” АД уведомява своите клиенти, че на 12.08.2021г (четвъртък) касите на дружеството няма да работят от 12:30 до 16:30 часа поради технически причини. ...

виж още

Подаване на жалби и сигнали

Подаване на жалби и сигнали
2021-08-11 | събития

Уважаеми клиенти, Вие имате право да подавате жалби и сигнали към дружеството в съответсвие с чл.69 от Общите условия (ОУ) за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация Русе“ АД....

виж още

Съобщение

Съобщение
2021-07-14 | събития

“Топлофикация Русе” АД уведомява своите клиенти, че на 16.07.2021г (петък) касите на дружеството няма да работят поради технически причини. ...

виж още

Анкета

Анкета
2021-07-13 | събития

Уважаеми клиенти на "Топлофикация Русе" АД, стартираме анкета между клиентите на дружеството, в която всеки може да участва след влизане в своя личен кабинет на интернет страницата www.toplo-ruse.com....

виж още