Aктуални събития и новини

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД
2022-04-08 | събития

За месец МАРТ 2022 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 16879,1155 МВтч, като за същия период през 2021 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 17563 МВтч....

виж още

ОБЯВА от „Топлофикация Русе” АД, гр.Русе

ОБЯВА от „Топлофикация Русе” АД, гр.Русе
2022-03-30 | събития

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.) „Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за: “Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз”....

виж още

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД
2022-03-10 | събития

За месец ФЕВРУАРИ 2022 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 22566 МВтч, като за същия период през 2021 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 19989 МВтч....

виж още

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД
2022-02-08 | събития

За месец януари 2022 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 19996,70 МВтч, като за същия период през 2021 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 19300 МВтч....

виж още