Aктуални събития и новини

Анкета

Анкета
2021-07-13 | събития

Уважаеми клиенти на "Топлофикация Русе" АД, стартираме анкета между клиентите на дружеството, в която всеки може да участва след влизане в своя личен кабинет на интернет страницата www.toplo-ruse.com....

виж още

ЦЕНИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ ОТ 01.07.2021 ГОДИНА

ЦЕНИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ ОТ 01.07.2021 ГОДИНА
2021-07-01 | събития

Уважаеми клиенти, „Топлофикация Русе” АД Ви уведомява, че считано от 01.07.2021 година, съгласно решение № Ц - 26 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране са утвърдени нови цени на топлинната енергия, както следва:...

виж още

ОБЯВА от „Топлофикация Русе” АД,  гр.Русе

ОБЯВА от „Топлофикация Русе” АД,  гр.Русе
2021-06-30 | събития

„Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за : «Реконструкция на стоманени тръби Φ 800 за Дунавска вода към ТЕЦ «Русе-Изток», с ПЕВП Φ 500 мм и стоманени тръби Φ 530»...

виж още

Реконструкция на Северна водна магистрала в участък по бул.”Чипровци”

Реконструкция на Северна водна магистрала в участък по бул.”Чипровци”
2021-06-23 | събития

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.) „Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за: “Реконструкция на Северна водна магистрала в участък по бул.”Чипровци” след камера К№В40-А до НО№В-41 с предварително изолирани стоманени тръби”...

виж още