Aктуални събития и новини

ОБЯВА от „Топлофикация Русе” АД, гр.Русе

ОБЯВА от „Топлофикация Русе” АД, гр.Русе
2022-03-30 | събития

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.) „Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за: “Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз”....

виж още

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД
2022-03-10 | събития

За месец ФЕВРУАРИ 2022 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 22566 МВтч, като за същия период през 2021 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 19989 МВтч....

виж още

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД
2022-02-08 | събития

За месец януари 2022 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 19996,70 МВтч, като за същия период през 2021 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 19300 МВтч....

виж още

Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец декември 2021 година на „Топлофикация Русе” АД

Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец декември 2021 година на „Топлофикация Русе” АД
2022-01-11 | събития

За месец ДЕКЕМВРИ 2021 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 15613,77 МВтч, като за същия период през 2020 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 18088,384 МВтч....

виж още