Подготовка на предстоящия отоплителен сезон 2022 г./2023 г.

„Топлофикация Русе“ АД уведомява своите клиенти, че във връзка с подготовката на предстоящия отоплителен сезон 2022 г./2023 г. е необходимо така да планирате извършването на ремонти по инсталациите в домовете Ви, че те да приключат преди началото на отоплителния сезон за да се избегне източването на инсталациите след пускане на отоплението, което води до редица проблеми във функционирането им.

С цел ефективна работа на системата и избягване на нежелани последствия от образуването на газови възглавници, като недостатъчно затопляне на радиатори и други, специалистите от нашето дружество Ви съветват:

  • Непосредствено преди пускане на отоплението отворете вентилите на радиаторите си до край и ги оставете в това положение 24 часа. Това се прави за да може вътрешната отоплителна инсталация да се запълни максимално добре и да се обезвъздуши.
  • Всяко отоплително тяло се обезвъздушава само за себе си. Така, че ако все още не сте монтирали индивидуален обезвъздушител на радиаторите си ние Ви препоръчваме да го направите. Това ще Ви предпази от образуване на газова възглавница а от там и невъзможност за равномерно обтичане на радиатора от водата, което от своя страна води до намаляване на топлинната му мощност и невъзможност за качествено отопление на помещението. Може да оборудвате своя радиатор с индивидуален обезвъздушител, който да е автоматичен или ръчен по Ваш избор.
  • Необходимо е преди началото на отоплителния сезон да проверите уредите си за дялово разпределение (топломери и топлинни разпределители) и при наличие на изгаснал уред своевременно да уведомите топлинния си счетоводител за подмяната му.
  • По отношение на инсталациите за битово гореща вода въпросът с обезвъздушаването също е актуален. При повечето от изградените инсталации не е предвидено обезвъздушаване. На практика то се осъществява през най–високата точка в инсталацията, която често е смесителните батерии в жилището на последния етаж. Ако поради някаква причина в това жилища не се потребява вода, съответно няма обезвъздушаване и образуваната въздушна възглавница спира циркулацията на водата и от там се стига до появата на познатия ни нежелан ефект “трябва да източвам много вода за да дойде топла”. Ние Ви препоръчваме монтирането на обезвъздушител (ръчен или автоматичен) в наи-високата точка на инсталацията за битово гореща вода.
  • Проблем с битово горещата вода може да има и в инсталациите, където има монтирани бойлери. Ние Ви препоръчваме надежно да изолирате бойлерите си от инсталацията за топла вода посредством качествена спирателна арматура, което би Ви избавило от проблеми с качеството на водата.

С началото на отоплителния сезон и поради ангажираността на служителите обслужващи топлопреносната мрежа, „Топлофикация Русе“ АД, ще преустанови за един месец приемането на заявления за дрениране на вътрешни инсталации в сградите, освен в случаите на авария. Препоръчваме Ви да отворите на максимална степен вентилите на радиаторите си, с цел оптимално запълване на инсталациите и безпроблемното им обезвъздушаване и функциониране.


2022-10-11

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини