АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД.

За месец НОЕМВРИ 2022 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 8167,73 МВтч, като за същия период през 2021 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 12755 МВтч.

Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец НОЕМВРИ 2022 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са значително по малки в сравнение  с месец НОЕМВРИ 2021 година, поради по високата следна температура за месец 11.2022 в размер на 10,1ºС в сравнение с 9,788 ºС през НОЕМВРИ 2021 година. 89,82 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 100 лева с ДДС, като за същият период през 2021 година са били 78,99%.

Сметките до 50 лева имат да плащат 11377 клиента или 61,63% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 5205 клиента или 28,19% от клиентите.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец НОЕМВРИ 2022 и НОЕМВРИ 2021 година.


2022-12-19

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини