АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2023 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

За месец МАРТ 2023 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 12915  МВтч, като за същия период през 2022 година размера на предоставената топлинна енергия е бил 16879 МВтч.
Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец март 2023 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са по- ниски в сравнение с месец март 2022 година, поради факта, че средната температура за месец март 2023, в размер на 9,59 ºС, е по висока в сравнение с месец март 2022 година, когато е била 6,1 ºС. 72,96 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 100 лева с ДДС, като за същият период през 2022 година са били 63,83%.

Сметките до 50 лева имат да плащат 6926 клиента или 37,49% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 6552 клиента или 35,47% от клиентите.
От 100-150 лева имат да плащат 3155  клиента или 17,08% от клиентите.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец МАРТ 2023, МАРТ 2022 и ФЕВРУАРИ 2023 година.

Фактури март 2023


2023-04-10

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини