О Б Я В А от „Топлофикация Русе” АД,ТЕЦ «Русе-Изток»

В съответствие с чл.95(1) от Закона за опазване на околната среда „Топлофикация Русе” АД, Ви уведомява, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на подаваща лента за въглища към парогенератори в сграда с идентификатор 63427.8.37.72”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе, или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000.

2023-03-10

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини