АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД.

За месец ФЕВРУАРИ 2023 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 20378 МВтч, като за същия период през 2022 година размера на предоставената топлинна енергия е бил 22566 МВтч.
Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец февруари 2023 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са по- високи в сравнение с месец февруари 2022 година, поради факта, че средната температура за месец февруари 2023, в размер на 3,54 ºС, е по ниска в сравнение с месец февруари 2022 година, когато е била 5,12 ºС. 68,65 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 150 лева с ДДС, като за същият период през 2022 година са били 70,23%.

Сметките до 50 лева имат да плащат 3368 клиента или 18,23% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 5335 клиента или 28,88% от клиентите.
От 100-150 лева имат да плащат 3980  клиента или 21,54% от клиентите.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец ФЕВРУАРИ 2023, ФЕВРУАРИ 2022 и ЯНУАРИ 2023 година.

Фактури


2023-03-09

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини