Договор за равни месечни вноски

Уважаеми клиенти,
Над 3/4 от клиентите на дружеството имат сметки за отопление и топла вода до 150 лева. Над 50% от клиентите на Топлофикация Русе АД са със сметки под 100 лева. Това показва още веднъж, че да се отопляваш и да ползваш топла вода от нас е най-евтино. Комфорта на отопление чрез Топлофикация е безспорен, а непрекъсната топла вода, която има и допълнително фиксирана цена за изрядните клиенти е топлата вода, която нашите клиенти заслужават.

комфортна топлина

Бихме искали да напомним на нашите клиенти, че сега е момента да подпишат своя договор за равни месечни вноски и да облекчат бюджета си за следващия отоплителен сезон. Предимствата на този вид договор са:

   • Установеност на вноската, през периода на действие на договора;
   • Равномерно натоварване на семейния бюджет на потребителя;
   • Разсрочване на по-високите сметки през студените зимни месеци;
   • Остатъка за доплащане не се олихвява;

Размерът на месечната вноска се определя от “Топлофикация Русе” АД съгласно изискванията на Закона за енергетиката и НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 12 МАРТ 2020 г. за топлоснабдяването, на база реалната консумация на топлоенергия (МВтч) за топлоснабдявания имот за предходен тригодишен период и цената на топлоенергията действаща към датата на подписване на договора.Клиентът се задължава да изплаща определената вноска всеки месец. Плащанeто за отчетния период започва на 15-та дата на месеца, а крайният срок за издължаване е 14-та дата на следващия месец. Определената вноска се начислява в продължение на 11 месеца и размерът й остава постоянен независимо от промяната в потреблението. В дванадесетия месец се извършва изравняване, като разликата между внесената сума за предходните единадесет месеца и стойността на реално потребената енергия за същия период се начислява към разхода за текущия месец /дванадесетия/. Ако платената енергия е повече от реалния разход, разликата се изплаща в брой или остава за покриване на бъдещи задължения /по избор на Потребителя/. Следва да се уточни, че в договора се фиксира сума само за топлоенергия, а таксата за дялово разпределение се внася допълнително.


2024-04-04

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини