АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД.

За месец февруари 2024 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 15801  МВтч, като за същия период през 2023 година размера на предоставената топлинна енергия е бил 20378 МВтч.

Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец февруари 2024 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са по- ниски в сравнение с месец февруари 2023 година, поради факта, че средната температура за месец февруари 2024, в размер на 6,958 ºС, е по висока в сравнение с месец февруари 2023 година, когато е била 3,54 ºС. 77,86 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 150 лева с ДДС, като за същият период през 2023 година са били 68,656.

Сметките до 50 лева имат да плащат 4574 клиента или 24,73% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 5789 клиента или 31,30 % от клиентите.
От 100-150 лева имат да плащат 4038  клиента или 21,83% от клиентите.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец ФЕВРУАРИ 2024, ФЕВРУАРИ 2023 и ЯНУАРИ 2024 година.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец ФЕВРУАРИ 2024, ФЕВРУАРИ 2023 и ЯНУАРИ 2024 година.


2024-03-11

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини