Инвестиционно намерение

На основание чл. 4, ал.2 от Наредба за Условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

„Топлофикация Русе” ЕАД и „СитиИнвест – Р” ООД, уведомяват населението на гр. Русе за следното инвестиционно намерение:


Присъединителен топлопровод и Абонатна станция за сграда с адрес

ул.”Муткурова” № 43

(ПИ с идент.63427.2.1723.1,63427.2.1723,2,63427.2.1723.3)

и

Присъединителен топлопровод и Абонатна станция за сграда с адрес

ул.”Симеон Велики” № 10

(ПИ с идент.63427.21654)2018-05-23

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини