Реализация на мерки по енергийна ефективност в „Топлофикация Русе“ ЕАД

Русе, България – 16 април 2013г. – В „Топлофикация Русе“ЕАД Държавна приемателна комисия, назначена със заповед на директора на Дирекция за национален строителен контрол прие в експлоатация площадковия газопровод и горивни уредби за разпалване с природен газ на котли №4, 5, 7, 8 в ТЕЦ Русе - Изток.

Изградените инсталации и уредби целят да заменят използваното при разпалване на котлите проектно гориво – мазут с природен газ. Инвестицията в размер на 1,8 млн. лева ще позволи да се постигне по-ниска себестойност на процеса на разпалване, базирана на разликата в цената на мазута и природния газ. Икономисани  ще бъдат и средства за поддръжка на мазутното стопанство, включваща необходимост от постоянното подгряване на резервоарите с мазут. Не на последно място са и екологичните предимства на синьото гориво. Направените подобрения на производствения процес ще повишат надеждността и ефективността на работата на централата, и в крайна сметка, ще рефлектират в себестойността, създавайки условия за запазване на социално-приемливи цени на произвежданата продукцията – топло- и електроенергия.

Инвестиционната и ремонтната програми на дружеството през 2013 година традиционно са насочени към повишаване на ефективността на работата на централата и топлопреносната мрежа. Един от начините за това е замяна на остарялото и неефективно оборудване. Така тази година в Мрежова помпена станция ще бъдат монтирани нови помпи с честотно управление. Управлението на режимите на работата на топлофикационната мрежа ще се подобри чрез смяна на контролери с по-съвременни и ефективни. Следвайки графика, ще бъдат подменени 22 абонатни станции с нови, създадени на база енергоефективни пластинчати топлообменници. С тази реконструкция се постига най-малко 30-процентно повишаване на ефективността на топлообменните процеси при нагряване на вода за БГВ и отопление. За разширяване на топлофикационната мрежа и включване на нови абонати дружеството е предвидело инвестиции в размер на 300 хил.лева.


2013-04-16

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини