Актуализация на цената на топлинната енергия

Русе, България – 28 март 2013г. – „Топлофикация Русе“ ЕАД ще внесе в ДКЕВР предложение за актуализация на цената на топлинна енергия от 01.07.2013г.

В изпълнение на изискванията на ДКЕВР за актуализация на цените на топлинна енергия от 1 юли 2013г. и като отчита необходимостта от осигуряване на нормалната дейност на дружеството, “Топлофикация Русе” ЕАД ще внесе предложение за изменение на цената на топлинна енергия в съответствие с Методиката на ДКЕВР.

От 01.07.2013г. се планират следните цени:

·         на топлинна енергия с топлоносител гореща вода (отопление и БГВ) – 72,66 лв/МВтч без ДДС

·         на топлинна енергия с топлоносител промишлена пара – 98,20 лв/МВтч без ДДС


2013-03-28

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини