«Мечел» обявява продажбата на 100% акции на българската «Топлофикация Русе» ЕАД

Москва, Русия – 18 декември 2012 г. – ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), водеща руска миннодобиваща и металургическа компания, обявява продажбата на 100% акции на «Топлофикация Русе» ЕАД (ТЕЦ Русе, България).

ОАО «Мечел» обявява за подписването на споразумение за продажба на 100% от «Топлофикация Русе» ЕАД на българска енергийна компания «Топлофикация Плевен», която е частна собственост. Сумата по сделката е 27,7 млн. евро и се основава на стойността на акционерния капитал. «Топлофикация Плевен» ще поеме всички задължения за реализация на инвестиционните програми на ТЕЦ Русе. Също така купувачът ще заплати на фирма «Мечел-Карбон» задълженията в размер 18,8 млн. долара САЩ на ТЕЦ Русе за доставените по-рано въглища. Едно от условията на сделката е получаване на съответното разрешение от Комисия за защита на конкуренцията в България.

Финансовите консултанти на ОАО «Мечел» в рамките на сделката бяха ВТБ Капитал и Банка ЮниКредит, юридически консултант – компания CMS.

Продажба на ТЕЦ Русе напълно съответства на обновената стратегия на ОАО «Мечел», предвиждаща развитие на приоритетните направления в бизнеса: укрепване на лидерството в производството на въглища за металургия, укрепване на позициите на пазара на строителния металургичен сортамент и увеличаване на дела на пазарите на високо-маржинална стоманена продукция. Споразумението за продажба на българската електроцентрала е подписано в рамките на одобрената по-рано от Съвета на директорите програма за преструктурирането на активите на Групата.

През 2011 година ТЕЦ Русе произведе 388 ГВтч електроенергия и 236 хил. Гкал топлоенергия, осигурявайки на предприятието 44,1 млн. евро приходи и 4,2 млн. евро EBITDA. На 31 юли 2012 година ТЕЦ Русе наброяваше около 300 сътрудника.

Коментирайки събитието, старши вицепрезидент ОАО «Мечел» по финанси Станислав Площенко отбеляза: «Тази сделка е първа крачка за реализацията на обновената стратегия на ОАО «Мечел», насочена към развитие на ключовите производствени направления. Средствата от продажбата ще бъдат използвани за изплащане на задълженията на Групата. Като цяло в резултат на тази сделка задлъжнялостта на компанията ще се съкрати с 55,2 млн. долара САЩ*».

*Сумата в долари САЩ е пресметната в съответствие с крос-курс ЦБ РФ на 18.12.2012 (1 евро = 1,3153 долара САЩ.)


2012-12-19

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини