„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД съобщава за смяна на собствеността на дружеството

На 08 юли 2013г. приключиха всички действия по финализирането на сделката за покупка на 100% акции на дружеството от „Топлофикация Плевен“ ЕАД.

Съветът на директорите на „Топлофикация Русе“ ЕАД е тричленен:  Александър Неделчев – Председател, членове Георги Недев и Ангел Ангелов. Дружеството се представлява от инж. Георги Недев – изпълнителен директор.


2013-07-08

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини