19.04.2013г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването в периода от 07.05.2013 г. до 10.05.2013 г. вкл.

Във връзка с планувано изпълнение на аварийно възстановителни работи на топлопреносната мрежа и в изпълнение на чл. 9 от „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД”, уведомяваме абонатите в: ж.к. „Здравец Север” – в т.ч. бл. „Потсдам-1”, бл. „Потсдам-2”, Детска млечна кухня - гр. Русе, Спортно училище "Майор Атанас Узунов" - Русе, Общежитие на ПГПТ „Ат. Буров”, Средношколско общежитие - Русе както и всички други присъединени към топлопреносната мрежа обекти в описаните по-горе жилищни райони за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО в периода от 07.05.2013 г. до 10.05.2013 г. вкл.


2013-04-19

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини