Обществени поръчки

079-2017/КУ - Затворен(а), Ремонт салников компенсатор от топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 17.07 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила