Обществени поръчки

075-2019/ПУ - Затворен(а), Ремонт на парна турбина ПТ 60-90/13 зав. № 1508/1977 г. Ст.№5 по обособени позиции -1. Ремонт РВН /ротор високо налягане/ и 2. Ремонт на ЦВН /цилиндър високо налягане/ по технически задания

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 22.08 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила