Обществени поръчки

058-2018/КД - Затворен(а), Доставка на пластинчати топлообменници за отопление и битова гореща вода по зададени технически характеристики и спецификации за Топлофикация Русе ЕАД

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 21.05 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила